USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: ฉะเชิงเทรา

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

ชื่อสินค้า : กระปุก
รายละเอียด :
ที่ติดต่อ : กลุ่มเยาวชนทำผลิตภัณฑ์ กะลามะพร้าว
80 หมู่ 5 บ้านแล้ง ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ติดต่อ : นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม
โทร : 038 551870, 06 2570915, 06 1441384
e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
ชื่อสินค้า : กล้วยม้วนอบ
รายละเอียด :
ที่ติดต่อ : กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย
เลขที่ 36 หมู่ 4 บ้านเตาอิฐ ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
ติดต่อ : นางจินตนา ตันเจริญ
โทร :038 553945 , 01 4551861

ชื่อสินค้า : กุญเชียงซอสหอมผสมธัญพืช
รายละเอียด :
ที่ติดต่อ : ร้านอาหารดีมีคุณ
492/3 ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ติดต่อ : คุณสมศักดิ์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์
โทร : 01 8654977, 01 3448414
โทรสาร : 038 817772
ชื่อสินค้า : กล้วยอบแผ่น
รายละเอียด : กล้วยอบแผ่นตราจินตนา ใช้กล้วยสุกผลใหญ่ (30348)(OTOP)

ขนาด
กว้าง17 เซนติเมตร ยาว23 เซนติเมตร สูง3 เซนติเมตร

น้ำหนัก
385 กรัม
ที่ติดต่อ : กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย
เลขที่ 36 หมู่ 4 บ้านเตาอิฐ ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
ติดต่อ : นางจินตนา ตันเจริญ
โทร :038 553945 , 01 4551861
ชื่อสินค้า : ขนมเปี๋ยแผ่นใหญ่
รายละเอียด : ตราตั้งเซ่งจั้ว
ที่ติดต่อ : โรงงานโรงงานตั้งเซ่งจั้ว
40 ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
ติดต่อ : นายชวลิต ตันคงคารัตน์
โทร : 038 541134, 541108
โทรสาร : 038 827627


หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า