USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: เพชรบุรี

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

ชื่อสินค้า : กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ
รายละเอียด :
ที่ติดต่อ : สหกรณ์การเกษตรท่ายาง
157/57 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
ติดต่อ : คุณฉลาด ทองหยาด
โทร : 032 437556, 461153
ชื่อสินค้า : น้ำตาลโตนด
รายละเอียด :
ที่ติดต่อ : กลุ่มน้ำตาลโตนด
30/6 หมู่5 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
ติดต่อ: ว่าที่ ร.อ.จำรัส มีลิ
โทร :032 419757
ชื่อสินค้า : เกลือขัดผิว (กล่องไม้ตาล)
รายละเอียด :
ที่ติดต่อ : บริษัท กรีนฉัตร เนเจอรัลเฮิร์บ
67/4 หมู่ 5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โทร : 032 424921
ชื่อสินค้า : น้ำมันขมิ้น
รายละเอียด : น้ำมันขมิ้น สมุนไพรสดกว่าที่อื่น ทำให้หอมสดชื่น รูปแบบสวยงาม ราคาถูก
ที่ติดต่อ : บริษัท กรีนฉัตร เนเจอรัลเฮิร์บ
67/4 หมู่ 5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โทร : 032 424921

ชื่อสินค้า : เห็ดนางฟ้า 3 รส
รายละเอียด :
ที่ติดต่อ : กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา(เห็ดนางฟ้าแปรรูป)
เลขที่ 3 หมู่ 3 บ้านสนาม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ติดต่อ : คุณนิติมา ขันทองคำ
โทร :032 455040 , 01 8438673 , 02 9949303
ชื่อสินค้า : เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผง
รายละเอียด : เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงมะตูม บรรจุกล่องจำนวน 12 ซอง
ที่ติดต่อ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดกุฏิ
เลขที่ 29/3 หมู่ 5 บ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
ติดต่อ : นางจำลอง นาคนคร
โทร :01 9952750 , 032 401491
ชื่อสินค้า : ซันซอสสุกี้ปรุงรส
รายละเอียด : ซันซอสสุกี้ปรุงรส รสชาติเข้มข้นถูกปาก ฉลากบรรจุภัณฑ์สวยงาม
ที่ติดต่อ : บริษัทซันซอสอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
104 หมู่4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
โทร :032 494343
ชื่อสินค้า : น้ำพริกแกงสำเร็จรูป
รายละเอียด :
ที่ติดต่อ : กลุ่มอาชีพสตรีพัฒนา หมู่ 2
หมู่ 2 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อ : คุณลักขณา อบลัดดา
โทร :01 4356577,09 5287505
ติดต่อผ่านพัฒนาชุมชน 032-462151

ชื่อสินค้า : ไวน์ทับทิม
รายละเอียด :
ที่ติดต่อ : กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าไม้รวก
3 หมู่ 13 บ้านหนองชุมแสงบน ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี 76130
ติดต่อ : คุณลัดดา อัครสกุลภิญโญ
โทร : 09 223-0861

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า