USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

ชื่อสินค้า : กล่องที่ระลึก
รายละเอียด : กล่องที่ระลึก ทำจากกระดาษสับปะรด แสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลวดลายที่ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย
ที่ติดต่อ : ศูนย์หัตถกรรมกระดาษสับปะรดปราณบุรี
476 หมู่ 3 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
ติดต่อ : นางศิริวรรณ โพธิ์พิพัฒน์
โทร : 032 622659, 01 5150774
e-mail : info@pineaplepaper.net

ชื่อสินค้า : กล่องสมุนไพรมะกรูดหอม(กล่องสามเหลี่ยม)
รายละเอียด :
ที่ติดต่อ : กลุ่มพัฒนาสตรีคีรีขันธ์
110 ถนนสุขจิต ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
ติดต่อ : คุณชันย์ชนก วรศิริ
โทร : 032 611538 โทรสาร 032 611538
หรือ 02 3981129, 01 8422619
หรือห้างแม็คโครทุกสาขา

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า