USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: สมุทรปราการ

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด


หมายลขสมาชิก : สน1865
ที่อยู่ : 22/5 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2385-5021-4
Fax : 0-2385-5119
Website :
Email :
โลโก้บริษัท : ไม่มีรูป Logo ของสมาชิก
ประวัติบริษัท :

ผู้บริหาร : สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้จัดการ

ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตกุ้ง ปลา ปลาหมึกชุบแป้งทอดแช่เยือกแข็ง กุ้ง ปลา ปลาหมึกชุบแป้งคลุกขนมปังแช่เยือกแข็ง


สังกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

  • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ