USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: สมุทรปราการ

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด


หมายลขสมาชิก : สน1487
ที่อยู่ : 16/17 ม.7 ซ.วัดสลุด ถ.บางนา - ตราด กม.9 ต.บางแก้ว อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2750-0505
Fax : 0-2750-2636
Website : www.hi-q-food.com
Email : marketing@hi-q-food.com
โลโก้บริษัท :
ประวัติบริษัท :

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 

 

          บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 13 ล้านบาท ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ในการที่จะผลิตอาหารสำเร็จรูปคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

 

 ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินกิจการ บริษัท ฯ ได้เน้นไปที่การส่งออกตลาดต่างประเทศ ได้ร่วมทำการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์กับคู่ค้าต่างประเทศมากมาย จนกระทั่งสามารถเป็นผู้ผลิตให้กับตราสินค้าที่เป็นผู้นำตลาดในหลายประเทศทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2533 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการบุกเบิกตลาดในประเทศ ด้วยการนำบรรจุภัณฑ์ที่มี "ฝาเปิดง่าย" เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรก ภายใต้ตราสินค้า "ไฮ-คิว" ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและยอมรับของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีว่า นอกจากการสร้างความแตกต่างที่ตัวสินค้าแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตราสินค้าก็คือ การพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

 

ในปี พ.ศ. 2539 บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 70 ล้านบาท และสามารถประมูลซื้อลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าตรา " โรซ่า " ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัท ฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดอาหารสำเร็จรูป กับตลาดซอสปรุงรสได้ในที่สุด บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุน เพิ่มบริษัทในเครืออีก 2 แห่ง คือ บริษัท ไฮคิวแคนนิ่ง (ปัตตานี) จำกัด และบริษัท โรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 

บริษัท ไฮคิวแคนนิ่ง (ปัตตานี) จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องประมาณ 100 ตันต่อวัน

 

บริษัท โรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2541 ตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตซอสมะเขือเทศเข้มข้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตซอสมะเขือเทศ และปลาซาร์ดีนบรรจุกระป๋อง มีกำลังการผลิตถึง 5,000 ตันต่อปี การลงทุนใน บริษัท โรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ทำให้เราได้วัตถุดิบที่สดใหม่ป้อนเข้าสู่โรงงานได้ทันที นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างงาน และกระจายรายได้ออกสู่ชนบทอีกด้วย ในปัจจุบันนี้ บริษัท โรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMP และ HACCP

 

ปี พ.ศ. 2544 บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 130 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานอีกแห่งที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงงานแห่งใหม่นี้เป็น โรงงานผลิตเครื่องปรุงรสที่ทันสมัย และได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทย เพื่อเป็นการขยายธุรกิจในเชิงรุกเข้าสู่ตลาดเครื่องปรุงรส ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ และความชำนาญสูง 

ภายในระยะเวลา 18 ปี ที่ผ่านมา บริษัท ฯ มีอัตราการเติบโตของยอดขาย เพิ่มมากขึ้นกว่า 30 เท่า การขยายตัวของสินทรัพย์ 73 เท่า การเติบโตที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเพราะเรามีปณิธานและความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ ที่จะผลิตแต่สินค้าคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

 

HI-Q FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED 

 

Hi-Q Food Products Company Limited was founded in 1986 with initial registered capital of 13 million Baht. Our corporate objective is to produce high quality canned food products for consumers. Hi-Q's first production facility is located in Bangbor, Samutprakarn province.  

 

During our early days, we focused mainly on exporting to foreign countries. Through our commitments in the research and development of pet food products with our foreign partners, we became the supplier and producer for many internationally renowned pet food brands throughout the world. 

 

Hi-Q's first big move to penetrate the local market came in 1990, when we were the first in the Thai market to introduce "easy open" on our "Hi-Q" product packages. "Hi-Q" was widely accepted by Thai consumers and captured 15% market share in a relatively short period of time. Despite the rapid success, the company was well aware that product differentiation was not enough to maintain brand loyalty. This is why we continue to focus on quality improvement as well as R&D to maintain consumer's confidence and brand loyalty.

 

  In 1996, Hi-Q Food Products Co., Ltd. increased a registered capital to 70 Million Baht and strategically acquired the legal rights to "Roza", one of the most popular brands in cooking sauce industry. "Roza" gave our company a firm foothold in Thai cooking sauce market and later on bring us to be a leader in both canned fish and cooking sauce markets. Our company expanded further by investing in 2 subsidiaries: Hi-Q Canning (Pattanee) Company Limited and Roza Agri-Industrial Company Limited.

Hi-Q Canning (Pattanee) Company Limited was founded in 1996 and located in Pattanee province. Our primary objective was to increase production capacity of canned seafood products to 100 tons per day.   

Roza Agri-Industrial Company Limited was founded in 1998 and located in Nongkai province. The company produces tomato paste, one of the most important raw materials used in Ketchup and canned sardines. The company has a production capacity of 5,000 tons per year. Hi-Q's investment in Roza Agri-Industrial Company Limited is a backward integration strategy, which allows us to acquire fresh tomato sauce and send it directly to our production plant. Other benefits include job opportunities and income disbursement to people living in rural areas of Thailand. Currently, Roza Agri-Industrial Company Limited is meeting both GMP and HACCP standards.

 

In 2001, Hi-Q Food Products Company Limited increased a registered capital to 130 Million Baht. A new production plant was built in Chachuengsao province. This new plant is the most technologically advanced cooking ingredient production facility in Thailand. This is part of an aggressive expansion strategy into cooking sauce market, which our company has tremendous experience and expertise in.

Within the past 15 years, our company sales volume increased more than 30 fold and our assets grew more than 73 fold. The tremendous growth and success are results of our company's dedication to continuous improvement and development of high quality products to achieve highest consumer's satisfaction.

 

 

More information : http://www.hi-q-food.com


ผู้บริหาร : กิตินนท์ วังพัฒนมงคล
ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการทั่วไป

ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตอาหารกระป๋องสำเร็จรูป


สังกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

  • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ