USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด


หมายลขสมาชิก : สน3855
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ : 032-681578 -80
Fax : 032-681580
Website :
Email :
โลโก้บริษัท : ไม่มีรูป Logo ของสมาชิก
ประวัติบริษัท :

ผู้บริหาร : วิชัย ปลั่งศรีสกุล
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้จัดการ

ผลิตภัณฑ์หลัก

สับปะรดกระป๋อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น


สังกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

  • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์