USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: ระยอง

บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน)


หมายลขสมาชิก : สน.4129
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
Fax :
Website :
Email :
โลโก้บริษัท : ไม่มีรูป Logo ของสมาชิก
ประวัติบริษัท :

ผู้บริหาร : นายชุมพร คล้ายสุวรรณ
ตำแหน่งในบริษัท : ผู้บริหาร

ผลิตภัณฑ์หลักสังกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

  • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง