USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: ตรัง

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)


หมายลขสมาชิก : สน4779
ที่อยู่ : 88/8 หมู่ 4 ซ.กว้างไพศาล ถ.เพชรเกษม ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์ : 075-276088
Fax : 075-276098-9
Website : www.smilingfish.co.th
Email :
โลโก้บริษัท :
ประวัติบริษัท :

     

 

ประวัติบริษัท

 

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด ( มหาชน ) ตั้งอยู่เลขที่ 88/9 หมู่ 4 ถ.กว้างไพศาล ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 92190 และสำนักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 43 อาคารธนสาร ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร 0-2863-3288 บริษัทก่อตั้งขึ้น ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 โดยกลุ่มผู้บริหารตระกูลโตทับเที่ยง   เพื่อผลิตปลากระป๋องทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ     นับจากวันแรกก่อตั้งจวบจนวันนี้ ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย และปลาปรุงรสปลายิ้ม ยังคงยืนหยัดอยู่คู่ครัวคนไทยมาตลอด ด้วยความพยายามที่จะพัฒนารสชาติของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ถูกปากผู้บริโภค ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทางด้านการผลิตให้มีคุณภาพและความสะอาด การคัดเลือกวัตถุดิบที่ต้องให้ได้มาตรฐาน ทำให้ผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ย-ปลายิ้มได้รับมาตรฐาน ISO9002 ที่ให้สำหรับการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และ ISO14001 สำหรับโรงงานที่มีการจัดการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มอก.18000   มอบให้กับอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางผู้บริหาร  และพนักงานทุกท่านภาคภูมิใจเสมอมา และมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือสโลแกนที่ว่า

 

" มุ่งสู่โลกกว้าง สร้างมาตรฐานสินค้า รักษาสิ่งแวดล้อม "

 

   ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.smilingfish.co.th


ผู้บริหาร : สลิล โตทับเที่ยง
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลิตภัณฑ์หลัก

ปลาซาร์ดีนในวอสมะเขือเทศรสเข้มข้น,ปลาราดพริก,หอยลาย


สังกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

  • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง