USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: ชุมพร

บริษัท ชุมพร ฟอกหนัง จำกัด


หมายลขสมาชิก : สน4839
ที่อยู่ : 30/1 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 077-211-8939
Fax : 077-599270
Website :
Email :
โลโก้บริษัท : ไม่มีรูป Logo ของสมาชิก
ประวัติบริษัท :

ผู้บริหาร : กฤษดา อรุณสันติเดชา
ตำแหน่งในบริษัท :

ผลิตภัณฑ์หลัก

หนังโคและกระบือฟอกสำเร็จรูป


สังกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

  • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร