USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: ขอนแก่น

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด


หมายลขสมาชิก : สน6382
ที่อยู่ : 333 ม.19 ถ.ทางหลวงหมายเลข 208 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ : 0-4334-6556-80
Fax : 0-4334-6593
Website :
Email :
โลโก้บริษัท : ไม่มีรูป Logo ของสมาชิก
ประวัติบริษัท :

ผู้บริหาร : สุวจิต ดวงพลอย
ตำแหน่งในบริษัท :

ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตน้ำดื่ม โซดา เบียร์


สังกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

  • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น