USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: กรุงเทพฯ

บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)


หมายลขสมาชิก : สน575
ที่อยู่ : 99 ม.3 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ : (043)433104-6
Fax : (043)373413
Website : www.phoenixpulp.com
Email : vashi@phoenixpulp.com
โลโก้บริษัท : ไม่มีรูป Logo ของสมาชิก
ประวัติบริษัท :

ผู้บริหาร : สมชาติ บาระมีชัย
ตำแหน่งในบริษัท :

ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตเยื่อกระดาษ


สังกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

  • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกรุงเทพฯ