USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: ขอนแก่น

คุณ นิพล มัณฑยานนท์


หมายลขสมาชิก : ทบ987
ที่อยู่ : 113 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4327-0601
Fax : 0-4327-0609
Website :
Email :
โลโก้บริษัท : ไม่มีรูป Logo ของสมาชิก
ประวัติบริษัท :

ผู้บริหาร : นิพล มัณฑยานนท์
ตำแหน่งในบริษัท :

ผลิตภัณฑ์หลัก

ระบบโทรคมนาคม


สังกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

  • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น