USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2559


ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาถึงแก่กรรม
ข่าววันที่ : Tue 14 June 2011

สายงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและขอไว้อาลัยแด่นายสมบัติ เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา วาระปี 2553 – 2555 ซึ่งถึงแก่กรรม ด้วยโรคปอด(ติดเชื้อ) ขณะนี้ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดศรีจอมเรือง (วัดอยู่ระหว่างบุญสิทธิวิทยา กับ สถานีประมงน้ำจืด จ.พะเยา) ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีกำหนดการ ดังนี้


 

 - วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554

   เวลา 10.0 น.       รับศพที่โรงพยาบาลพะเยา-ราม

   เวลา 20.00 น.     สวดพระอภิธรรม

 

- วันอังคารที่ 14 – วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554

  เวลา 20.00 น.     สวดพระอภิธรรม

 

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554

    ช่วงบ่าย จะเคลื่อนศพไปสุสาน

 

<< กลับ